موم پرایمر PW75

معرفی محصول : موم پرایمر PW75

مناسب برای مخازن و لوله‌های انتقال آب آشامیدنی